Контакт

Телефон/telefon:

+375-29-6372408, velcom

+375-29-7819613, mts

+375-29-7835422  mts

faks +375-152-691521

Адрес: г.Гродно

Беларусь

batory.grodno@tut.by

Historia Klubu Batory

 

Klub Sportowy „Batory” rozpoczął swoje istnienie w 1992r. Po wyjeździe 2-7 lutego 1992r. na Polonijne Igrzyska Zimowe do Zakopanego, przeprowadzono konferencję w Grodnie 15 lutego oraz założono Klub Sportowy „Batory” przy Związku Polaków na Białorusi . Pierwszym prezesem był Wiesław Małyszko, piłkarz, aktywny sportowca. Drużyna „Batorego” na polonijnych mistrzostwach świata w piłce nożnej w Stalowej Woli zajęła 3 miejsce. W 1995r. z pewnych przyczyn (a mianowicie z zanikiem zainteresowania kierunkiem sportowym przez ówczesne kierownictwo Związku oraz rozbieżność poglądów na temat dalszego funkcjonowania klubu) zawieszono działalność.
W 2001r. roku przez aktywizację pracy  kierownictwa ZPB w kierunku turystyki i sportu , możliwa stała się reanimacja działalności klubu. Prezesem został wybrany Dymitr Korol. Pierwszym przedsięwzięciem odrodzonego Klubu stał się Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Gazety „Głos znad Niemna” w listopadzie tegoż roku.

 

 

Lata działalności Klubu owocowały wielu imprezami sportowymi i wyróżnieniami: III miejsce drużynowe na Polonijnych Igrzyskach Zimowych w 2002 roku, I miejsce drużynowe na Polonijnych Igrzyskach Letnich w Poznaniu, III miejsce drużynowe na Polonijnych Igrzyskach Zimowych Beskidy-2004 oraz wyróżnienie podczas tych Igrzysk
Od lipca 2011r. Klub został oficjalnie zarejestrowany jako samodzielna jednostka z Regulaminem swojej organizacji przy Ośrodku Sportu i Rekreacji „Olimpia” Administracji Rejonu Leninowskiego m. Grodno. Prezesem jest Dymitr Korol, dyrektorem wykonawczym Tatiana Ignacik, funkcjonuje 7-osobowy Zarząd. (Prezes KS Batory 2006-2010 – Andrzej Bojsza).

 

 

Na dzień dzisiejszy klub łączy ponad 200 członków z Grodna oraz niektórych miast Grodzieńszczyzny . W klubie są: sportowcy piłki nożnej, lekkiej atletyki, turystyki (sporty wodne,  pływanie, żagle), szachów, tenisa stołowego, narciarstwa, koszykówki, siatkówki, strzelectwa, kolarstwa i in.
W Klubie są członkowie polskiej narodowości, pochodzenia polskiego oraz innych narodowości. Średnio w naszym klubie: 70 % Polaków, 23 % członków pochodzenia polskiego oraz 7 % innych narodowości (Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy i in.). Chętni wstąpić do naszego klubu zapoznają się z Regulaminem Klubu oraz piszą podania, które są rozpatrywane na zarządzie klubu, gdzie podejmuje się decyzja o przyjęciu.

 

Klub „Batory” aktywnie współpracował  z KS „Sokół” z Lidy , z KS „Sokół” z Sokółki, Związkiem Lekkiej Atletyki w Siedlcach oraz innymi organizacjami sportowymi, polon ijnymi ( Klub „Olympik” w Berlinie, Kluby Sportowe w Kanadzie i Szwecji) oraz polskimi w Macierzy jak Polski Komitet Olimpijski, Fundacja „Semper Polonia”, Oddziały Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i in. Obecnie mamy podpisane umowy o współpracy z KS „Startas” z Wilna, z Fundacją Gazety Podlaskiej z Siedlec, KS „Dąb” z Dąbrowy Białostockiej, z Polonijno-Szkolnym Klubem Olimpijczyka z Racotu. Owocami tej współpracy są liczne imprezy sportowe, które organizujemy przy współudziale ze swoimi partnerami na Białorusi oraz wyjeżdżają nasze drużyny za granicę.
Lata pracy klubu obfite są w liczne nagrody sportowe, niektóre wśród nich to:
1991r.
VII Polonijne Igrzyska Sportowe w Krakowie
Turniej Piłki Nożnej - 1 miejsce Turniej Siatkówki - 1 miejsce Turniej Koszykówki - 1 miejsce
1993r.
Drużyna piłkarska „Batory” - 1 miejsce w zawodach obwodu grodzieńskiego w piłce nożnej
1994r.
III Polonijne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Stalowa Wola - 3 miejsce
2001r.
I Turniej Małej Piłki Nożnej, puchar gazety “Głos znad Niemna”
drużyna “Batory” - 1 miejsce
2002r.
Turniej Piłki Nożnej, Puchar Burmistrza Sokółki: drużyna “Batory”- 1 miejsce
II Zimowe Igrzyska Polonijne „Beskidy 2002” – III miejsce drużynowe
II Turniej Małej Piłki Nożnej, puchar gazety “Głos znad Niemna”
drużyna “Batory” - 1 miejsce
2003r.
XI Światowe Igrzyska Polonijne w Poznaniu – I miejsce
III Turniej Małej Piłki Nożnej, puchar gazety “Głos znad Niemna”
drużyna “Batory” - 1 miejsce
2004r.
Zimowe Igrzyska Polonijne Beskidy 2004 – III miejsce
Nagroda TV Polonia im. Stanisławy Walasiewiczówny za zasługi dla sportu polonijnego
i in.

 

 

Oprócz udziału w licznych międzynarodowych imprezach sportowych klub prowadzi aktywną działalność w organizowaniu zawodów i różnego rodzaju wyścigów, w których licznie uczestniczą Polacy z Grodzieńszczyzny. Niestety, skromna sytuacja finansowa klubu nie pozwala obecnie przeprowadzać imprez na większą skalę, jak Olimpiady z lat poprzednich (klub nie ma wsparcia finansowego ani z białoruskiej, ani z polskiej strony).
Tradycyjnymi imprezami sportowymi przeprowadzanymi przez klub w latach 2001-2007 były: Turniej Tenisa  Stołowego wśród młodzieży polskiej w maju, spływ kajakowy Kanałem Augustowskim w czerwcu-lipcu, Turniej Piłki Nożnej w lipcu-sierpniu, Olimpiada Związku Polaków we wrześniu, Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar gazety „Głos znad Niemna” w listopadzie. Także klub organizował cyklicznie młodzieżowe zawody lekkoatletyczne, w piłce nożnej, szachach i warcabach i in.

 

 

Także stał się przy współudziale Fundacji „Semper Polonia” inicjatorem i założycielem Polonijno-Szkolnych Klubów Olimpijczyka w 2002 roku oraz patronuje w działalności P-SzKOl „Niemen”, który założyła Fundacja przy KS Batory.
W latach 2005-2010 praca Klubu była utrudniona przez rozłam w Związku Polaków na Białorusi, co spowodowało podjęcie decyzji o odejściu z ZPB i samodzielnej rejestracji, a także odnotowanie w Regulaminie Klubu założenia o apolityczności w swojej działalności sportowo - rekreacyjnej i nie wchodzenia do żadnych zgrupowań zabarwionych politycznie.
W 2012 roku Klub stał się inicjatorem i realizatorem projektu transgranicznego – Rajdy Rowerowe Grodno-Dąbrowa Białostocka. W latach 2012-2013 odbyło się 8 etapów, w których uczestniczyło do 300 osób z polskiej i białoruskiej strony. Dwa etapy z białoruskiej strony i jeden z polskiej realizowano po raz pierwszy w historii przez przejście graniczne Bielany-Chworościany, które specjalno uruchomiono dla tego rajdu.

 

 

Tradycyjnymi w działalności klubu obecnie są: udział w Biegu Piastów w Szklarskiej Porębie, organizacja spływu kajakowego Kanałem Augustowskim lub innymi drogami wodnymi Grodzieńszczyzny, organizacja w Oszmianach Memoriału im. Zbigniewa Kamińskiego z zawodami drużyn w szachach,  warcabach, mini koszykówce i siatkówce, halowej piłce nożnej, przygraniczne rajdy rowerowe, udział w Biegu Olimpijskim w Grodnie oraz w Racocie, w zawodach narciarskich w rejonie wileńskim i in.
Co tydzień w zależności od pory roku aktywni członkowie klubu zbierają się razem na obiektach sportowych Grodna (basen, boisko „Niemen”, Pałac Lodowy , szkolna sala sportowa) oraz w rejonie Pyszki lub Zarica, aby zagrać w piłkę, siatkówkę, potrenować na nartach, łyżwach lub w pływaniu. A także podczas spotkań omówić zorganizowanie kolejnych przedsięwzięć sportowych i wyjazdów sportowo-rekreacyjnych.
Tatiana Zaleska-Ignacik, 
Dyrektor PKS „Batory” 
Styczeń 2014r.